KONTAKT

DANE KONTAKTOWE

NIP: 9522195728; REGON  383095334

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000781537

Telefon stacjonarny : 22 299 03 45 (centrala)

Przedstawiciel (kom) – 570070786 (pomiar i wycena)

Przedstawiciel (kom) -  570080417 (pomiar i wycena)

mail: biuro@despromo.pl (wyceny i zapytania)

Godziny pracy:

Stolarnia  8:00 – 16:00 ( Wesoła)

Biuro    9:00 -17:00

 

FORMULARZ KONTAKTOWY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE, które obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r., informujemy Państwa o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe, a także o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną danych osobowych. Jednocześnie chcemy zapewnić Państwa, że dbamy o bezpieczeństwo danych i korzystamy z nich wyłącznie dla celów prowadzonej działalności.

Informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych jest Despromo Design Sp. z o.o., z którą można się skontaktować:

- telefonicznie, pod numerem: (022) 299 03 45

- e-mailowo, pod adresem: biuro@despromo.pl

  1. Państwa dane osobowe przetwarzamy zgodnie z postanowieniami RODO i polskimi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w następujących celach:
  2.  Dane podane w formularzu zostaną przetworzone w celu udzielenia odpowiedzi na wpisane zapytanie.
  3. Przekazanie danych jest dobrowolne. Jednakże w razie odmowy przekazania nam danych, nie jest możliwe udzielenie odpowiedzi na zapytanie.
  4. Mają Państwo prawo dostępu do treści danych i żądania ich sprostowania W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych, ich zmiany, usunięcia i zaprzestania przetwarzania.
  5. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych.

Pola oznaczone * są wymagane.

*

*

*

Wyrażam zgodę, że dane podane w niniejszym formularzu będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do realizacji obsługi niniejszego zgłoszenia. Zostałem poinformowany że podanie danych jest dobrowolne ale konieczne do udzielenia odpowiedzi na zapytanie oraz przysługuje mi prawo do dostępu danych, ich zmiany, usunięcia i zaprzestania przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Despromo Sp z o.o.. z siedzibą w Warszawie, ul. Bukowiecka 92. Podstawa prawna przetwarzania danych art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 2002 r. nr 101 poz. 926, z późn. zmian.).

[/span8] [/row]